Czy przyczepka samochodowa musi mieć OC?

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przyczepka jest takim samym pojazdem, jak samochód czy jednoślad. Zgodnie z tym podlega takim samym przepisom i obowiązkom. Nic dziwnego, że skoro porusza się po drogach publicznych musi być zarejestrowana oraz musi posiadać ubezpieczenie OC. Czy zawsze tak jest?

Pojazd bez napędu?

Niektórzy nie do końca rozumieją istotę traktowania przyczepki jak pojazdu, wszak nie posiada ona własnego napędu. Co za tym idzie, nie może samodzielnie przemieszczać się po drogach publicznych. Dlaczego więc podlega takim samym obowiązkom? Przyczepka wraz z innym pojazdem posiadającym napęd tworze zestaw pojazdów, traktowana jest jako całość. Z racji tego, że porusza się po drogach publicznych stwarza potencjalne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Gdyby nie była objęta obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, to wszelkie szkody, jakie zostałyby wyrządzone właściciel musiałby sfinansować z własnych środków. Polisa OC chroni zatem przed niekorzystnymi konsekwencjami. Dlatego jeśli jesteś właścicielem przyczepki, to nie zapominaj o ciążących na Tobie obowiązkach, a gdy kupujesz przyczepkę używaną, nie zapomnij sprawdzić czy posiada ona aktualną polisę.

Brak OC dla przyczepki

Każdy, kto posiadając przyczepkę nie zrealizuje obowiązku rejestracyjnego oraz ubezpieczeniowego naraża się na spore problemy. Przede wszystkim naliczona zostanie kara za zwłokę, za każdy dzień, kiedy pojazd nie posiadał OC. Ale to nie wszystko, bo w razie policyjnej kontroli kierowca pojazdu naraża się na mandat.

 

Zobacz inne:
Rejestracja samochodu w 2021

Utrata prawa jazdy

Akcyza na samochód

Zmiana danych w polisie OC

Przekroczenie terminu płatności raty za OC i AC

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przyczepka jest takim samym pojazdem, jak samochód czy jednoślad. Zgodnie z tym podlega takim samym przepisom i obowiązkom. Nic dziwnego, że skoro porusza się po drogach publicznych musi być zarejestrowana oraz musi posiadać ubezpieczenie OC. Czy zawsze tak jest? Pojazd bez napędu? Niektórzy nie do końca rozumieją istotę traktowania przyczepki…

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/